další resortní organizace

Katalog sbírek Krkonošského muzea ve Vrchlabí

Vítáme Vás v digitálním katalogu sbírek Krkonošského muzea Správy KRNAP ve Vrchlabí. Katalog obsahuje exponáty z podsbírek archeologie, botaniky, etnografie, geologie, historické fotografie, historie, map, výtvarného umění a zoologie.

Věříme, že Vás sbírky Krkonošského muzea zaujmou natolik, že se do tohoto katalogu budete rádi vracet objevovat další střípky krkonošské minulosti. Zveřejněné snímky slouží jen jako náhledy, proto jsou opatřeny vodoznakem. Potřebujete-li je ve větší kvalitě či pro publikační účely, získáte je přímo v Krkonošském muzeu Správy KRNAP. Náhledy lze publikovat výhradně sdílením odkazu na daný exponát, případně s uvedením zdroje ve formátu http://sbirky.krnap.cz nebo http://sbirky.krnap.cz/vademecum Nyní je zde prezentováno celkem 21969 inventárních záznamů a 33169 digitálních objektů.

Vstup do sbírek
Ukázkový obrázek 1
Ukázkový obrázek 2-1

Katalog obsahuje sbírky nashromážděné Krkonošským muzeem a jeho předchůdci, muzeem Krkonošského spolku a Městským muzeem, od roku 1883. Sbírky vznikaly kontinuálně se snahou zachytit nejen lidskou minulost, ale též přírodní bohatství našeho výjimečného regionu.

Ukázkový obrázek 2

Krkonošské muzeum ve Vrchlabí je od roku 1966 součástí Správy Krkonošského národního parku, kde se podílí na objevování a poznávání mimořádných hodnot nejvyšších hor České republiky. Aktivity Správy Krkonošského národního parku však mají pochopitelně širší záběr.

Ukázkový obrázek 3
Ukázkový obrázek 4-1

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Supported by grent form Iceland, Lichtenstein and Norway

Ukázkový obrázek 4