Katalog sbírek Krkonošského muzea

Vítáme Vás v digitálním katalogu sbírek Krkonošského muzea Správy KRNAP. Katalog obsahuje digitální záznamy sbírkových předmětů ze sbírek pracovišť v Jilemnici a ve Vrchlabí. Digitalizace sbírek KM Vrchlabí byla podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, digitalizace sbírkového fondu KM Jilemnice byla financována z prostředků IROP. 36,996 58,750 .

Sbírky tvoří a spravuje Krkonošské muzeum ve Vrchlabí a v Jilemnici od roku 1883 resp. 1891. Sbírky vznikaly kontinuálně se snahou zachytit nejen lidskou minulost, ale též přírodní bohatství našeho výjimečného regionu. Obě pracoviště jsou součástí Správy Krkonošského národního parku, Vrchlabí od roku 1966, Jilemnice od roku 1979.

Ukázkový obrázek 1
Ukázkový obrázek 4

Věříme, že Vás sbírky Krkonošského muzea zaujmou natolik, že se do tohoto katalogu budete rádi vracet objevovat další střípky z minulosti Krkonoš. Zveřejněné snímky slouží jen jako náhledy, proto jsou opatřeny vodoznakem. Potřebujete-li je ve větší kvalitě či pro publikační účely, získáte je přímo v Krkonošském muzeu Správy KRNAP. Náhledy lze publikovat výhradně sdílením odkazu na daný exponát, případně s uvedením zdroje ve formátu http://sbirky.krnap.cz nebo http://sbirky.krnap.cz/vademecum

Logo Island, Lichtenstein, Norway Grants

Projekt Krkonoše - člověk a příroda byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Project Krkonose - man and nature was supported by grant form Iceland, Lichtenstein and Norway.

logo IROP

Projekt "Zvýšení ochrany a zpřístupnění sbírkových fondů Krkonošského muzea - Jilemnice" byl spolufinancování Evropskou unií.